Postelový systém

Posteľový systém na výstave nábytku Nitra 2011

Postelový systém – co je to?

Jsou to všechny komponenty postele a jejího okolí, které přímo nebo nepřímo ovlivňují náš přirozený a zdravý spánek. Matrace a její podklad jsou v posteli nejdůležitějšími částmi, které musí vyhovovat alespoň nějakým minimálním kvalitativním požadavkům a navzájem se doplňovat. Příkladem může být elektrický motorový rošt a matrace vhodná k polohování. Podklad pod matrací musí být zároveň vzdušný a podporovat matraci po celou dobu jejího používání.

 

 

Je dobré koupit matraci spolu s lamelovým roštem?

Určitě ano! Matrace a rošt pracují společně, a proto vlastnosti jednoho nesmějí být potlačovány druhým. Pokud se stane, že vlastnosti matrace a jejího podkladu si navzájem odporují, snižuje se komfort ležení. V neposlední řadě můžeme zjistit, že jsme zbytečně vyhodili hodně peněz za nefunkční věc. Matracový podklad ale neznamená jen lamelový rošt. Matrace může být uložena na pevné desce, na různých kovových mřížkách atd.

 

 

Mají zóny v matracích nějaký význam?

Lidské tělo se dělí do několika částí podle poměru velikosti a váhy. V bederní části je například tělo výrazně těžší než v oblasti nohou. Ramena a pánevní oblast našeho těla by měly mít větší možnost se do matrace ponořit, aby tvar páteře během spánku zůstal v přirozené poloze. Zóny v matraci si proto můžeme představit jako jednotlivé části s různou tuhostí. V matracích najdeme většinou 3, 5, nebo dokonce až 7 zón. Lichý počet zón se vyrábí úmyslně, aby vždy byla jedna, a to ta nejtvrdší, středová, část matrace právě pod panevní oblastí těla, a zároveň aby bylo možné matraci horizontálně otáčet bez omezení funkčnosti. Zóny v pěnových matracích mají malý význam a téměř vůbec jejich vliv během spánku nepocítíme. U taštičkových matrací se význam ztrácí úplně, protože jednotlivé pružinky taštičkového jádra se individuálně přizpůsobují vyvíjenému tlaku. Větší tlak na pružinky způsobuje přímo úměrně i větší protitlak.

 

 

Jak se vyrábějí zónované matrace?

V pružinových jádrech se používají různě tuhé dráty. Čím je drát silnější, tím tvrději pružina působí. U latexových matrací se vytvářejí zóny pomocí různě velkých otvorů v latexovém bloku. Různé střihy v pěnovém jádře zase vytvářejí odlišné tvrdosti u pěnových matrací.

 

 

Znamená více zón také lepší matraci?

Ne. Zónované matrace by pracovaly správně a měly význam jedině v případě, pokud by se vyráběly přesně na míru každému zákazníkovi. Pokud má člověk výšku 2 metry, bude jeho tělo ležet na matraci jinak než tělo člověka s výškou například 150 cm. Proto čím více zón matrace obsahuje, tím se naopak snižuje její univerzální použitelnost. Podle studií více než 5 zón v matraci žádný člověk během ležení nijak necítí. Kvalitu lůžka ovlivňují použité materiály a způsob výroby, určitě ne zóny. Tyto skutečnosti potvrdil také test ortopedických matrací německého zkušebního institutu Stiftung Warentes (březen 2014).

 

+420 777 642 115
Navigace